Inhoud disclaimer

MD Beton NV/SA besteedt veel zorg aan de creatie en het up-to-date houden van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie.
De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan MD Beton NV/SA niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer MD Beton NV/SA verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal MD Beton NV/SA onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
In het geval dat links of connectie tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekmachines, is MD Beton NV/SA niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites of materiaal komende van deze websites, zoals afbeeldingen, pdf files, enz...
Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat MD Beton NV/SA niet in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.
MD Beton NV/SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Indien u vragen hebt over de inhoud, zowel technisch of kwalitatief gelieve MD Beton NV/SA dan te contacteren met de voorziene middelen.

⁂ design by Zinix.be . W3C Valid Website . Disclaimer