Voorgespannen beton

De gehele doorsnede van het wandpaneel wordt onderworpen aan drukspanningen, dit ook in de gebruikstoestand. Door het achterwege blijven van trekspanning, kunnen er geen krimpscheuren (of scheuren te wijten aan het belasten van de panelen) voorkomen in de dwarse richting van het wandpaneel.
De zichtbare vlakken van het element blijven gaaf en proper, wat de duurzaamheid en de esthetiek van het paneel enkel maar ten goede kan komen.
Door het vermijden van trekspanningen in de doorsnede van de elementen, is het mogelijk deze horizontaal te vervoeren. Zo vermijdt men bijkomende ondersteuning van de panelen om het transport mogelijk te maken.

De holle wandpanelen zijn zelfdragend, zodoende wordt een betonplint overbodig.

De holtes in het paneel zijn een gewichtsbesparende factor, wat niet enkel het laden en lossen van de elementen vereenvoudigt, maar ook de transportkosten kan beperken.
Niet enkel de holtes zorgen voor een gewichtsbesparing, door het feit dat men te maken heeft met een voorgespannen constructie, is deze reeds veel lichter gedimensioneerd dan een gelijkaardige constructie in gewapend beton.
Deze gewichtsbesparingen impliceren ook een minder grote vaste last die door de fundering op de vaste grondlagen verdeeld dient te worden.
Zodoende dragen ook onze panelen bij tot een eventuele besparing op de funderingskosten.

⁂ design by Zinix.be . W3C Valid Website . Disclaimer