Brandweerstand

De brandweerstand, aangeduid door Rf (Résistance à feu), wordt uitgedrukt in minuten, vb. Rf 90 = brandweerstand 90 minuten, wat inhoudt dat het element in geval van brand zijn essentiële functies voor min. 90 minuten kan blijven uitoefenen. Deze functies zijn onder meer stabiliteit, vlamdichtheid, ...

Betreffende de brandweerstand van een betonelement, wordt rekening gehouden met een 2-tal reductiefactoren.
De eerste reductiefactor slaat op de druksterkte van het verhard beton, deze vermindert namelijk bij stijgende temperatuur. Voor dit aspect is een minimum dikte van het element van belang.

De tweede reductiefactor slaat op de kwaliteit van het voorspanstaal, ook deze vermindert bij stijgende temperaturen. Om het voorspanelement tegen deze bedreiging te beschermen, is de betondekking op de wapeningen van belang.

In volgende tabel vindt u de brandweerstanden van de verschillende elementen terug. μf is de belastingsgraad, deze werkt nadeliger naarmate de ernst van de brand. In de Europese normen beschouwt men 2 waarden : μf = 0,35 en μf = 0,7.

belastingsgraad μf = 0,35 μf = 0,7
type paneel
WP 10 Rf 60 Rf 30
WP 12 Rf 90 Rf 60
WP 14 Rf 120 Rf 90
ISOSPAN 20 Rf 120 Rf 90
ISOSPAN 25 Rf 120 Rf 90

Speciale brandweerstanden kunnen op aanvraag bekomen worden.

⁂ design by Zinix.be . W3C Valid Website . Disclaimer